Kể về Tử Cấm Thành - Tập 7:  Tây Lục Cung​-Weibo24h.com
Hậu Cung Tiền Truyện - Tập 3: Lệnh Ý Hoàng Quý Phi-Weibo24h.com
Hậu Cung Tiền Truyện - Tập 2: Kết cục của Kế Hoàng Hậu-Weibo24h.com
Hậu Cung Tiền Truyện - Tập 1: Hi Quý Phi mà Ung Chính Đế hết mực yêu thương​-Weibo24h.com
Kể về Tử Cấm Thành - Tập 8: Nội đình Tam Cung-Weibo24h.com
Kể về Tử Cấm Thành - Tập 5:  Tử Cấm Thành do người Việt thiết kế​-Weibo24h.com
Kể về Tử Cấm Thành - Tập 6:  Đông Lục Cung-Weibo24h.com
Kể về Tử Cấm Thành - Tập 4: 5 sự thật về Cố Cung​-Weibo24h.com
Kể về Tử Cấm Thành - Tập 3: Nơi động phòng hoa chúc của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu​-Weibo24h.com
[Thanh Sử] Hoàng đế Đại Thanh - Tập 6: Càn Long ăn dưa ngọt nhưng giết người trồng dưa?-Weibo24h.com